Πρόσκληση υποβολής εργασιών για το 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας

Πατήστε εδώ για την Πρόσκληση Υποβολής Εργασιών για το 23ο Πανελλήνιο Συνέδριο Καρδιακής Ανεπάρκειας που θα πραγματοποιηθεί στις 4 - 6 Φεβρουαρίου 2022 στο ξενοδοχείο Divani Caravel της Αθήνας βριδικό Συνέδριο).

 

Η καταληκτική ημερομηνία είναι 12 NOΕΜΒΡΙΟΥ 2021.

 

Σας ενημερώνουμε ότι δεν υπάρχει κόστος εγγραφής για το συνέδριο.

 

 

 

Slideshow

35,10,0,50,1
25,600,60,2,500,3000,25,100
90,150,1,50,12,30,50,2,70,12,2,50,0,1,1,1000
0,0,0,0,2,35,9,12,0,1,0,20,0,1
Γεράσιμος Φιλιππάτος
Γεράσιμος Φιλιππάτος
Ιωάννης Παρίσης
Ιωάννης Παρίσης
Σταμάτιος Αδαμόπουλος
Σταμάτιος Αδαμόπουλος
Αντώνιος Σιδέρης
Αντώνιος Σιδέρης
Σωτήριος Ξυδώνας
Σωτήριος Ξυδώνας
Αθανάσιος Τρίκας
Αθανάσιος Τρίκας
Απόστολος Καραβίδας
Απόστολος Καραβίδας

Αναζήτηση