Υποτροφίες ΕΜΕΚΑ

Η ΕΜΕΚΑ έχει θεσπίσει εδώ και αρκετά χρόνια το θεσμό των Υποτροφιών.  Οι Υποτροφίες δίνονται σε νέους επιστήμονες/ερευνητές που έχουν παρουσιάσει κάποιο σημαντικό ερευνητικό έργο. Ο σκοπός των Υποτροφιών είναι η επιβράβευση αλλά και η ενθάρρυνσή τους στο να συνεχίσουν τη μελέτη και την έρευνα για την πρόοδο του Τομέα της Καρδιακής Ανεπάρκειας.  Συνήθως οι Υποτροφίες απονέμονται κατά τη διάρκεια του ετήσιου Συνεδρίου Καρδιακής Ανεπάρκειας που διοργανώνει η ΕΜΕΚΑ.

Slideshow

35,10,0,50,1
25,600,60,2,500,3000,25,100
90,150,1,50,12,30,50,2,70,12,2,50,0,1,1,1000
0,0,0,0,2,35,9,12,0,1,0,20,0,1
Απόστολος Καραβίδας
Απόστολος Καραβίδας
Γεράσιμος Φιλιππάτος
Γεράσιμος Φιλιππάτος
Σταμάτιος Αδαμόπουλος
Σταμάτιος Αδαμόπουλος
Αθανάσιος Τρίκας
Αθανάσιος Τρίκας
Φίλιππος Τρυποσκιάδης
Φίλιππος Τρυποσκιάδης
Αντώνιος Σιδέρης
Αντώνιος Σιδέρης
Ιωάννης Παρίσης
Ιωάννης Παρίσης

Αναζήτηση