Το Δ.Σ. της Ε.Μ.Ε.Κ.Α.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΜΕΚΑ αποτελείται από τους εξής:

 

Πρόεδρος: Γεράσιμος Φιλιππάτος

Αντιπρόεδρος Α΄:  Αθανάσιος Τρίκας

Γενικός Γραμματέας:  Αντώνιος Σιδέρης

Ειδικός Γραμματέας:  Σταμάτης Αδαμόπουλος

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων:  Ιωάννης Παρίσης

Ταμίας:  Απόστολος Καραβίδας

Slideshow

35,10,0,50,1
25,600,60,2,500,3000,25,100
90,150,1,50,12,30,50,2,70,12,2,50,0,1,1,1000
0,0,0,0,2,35,9,12,0,1,0,20,0,1
Γεράσιμος Φιλιππάτος
Γεράσιμος Φιλιππάτος
Αθανάσιος Τρίκας
Αθανάσιος Τρίκας
Αντώνιος Σιδέρης
Αντώνιος Σιδέρης
Σταμάτιος Αδαμόπουλος
Σταμάτιος Αδαμόπουλος
Ιωάννης Παρίσης
Ιωάννης Παρίσης
Απόστολος Καραβίδας
Απόστολος Καραβίδας

Αναζήτηση