Το Δ.Σ. της Ε.Μ.Ε.Κ.Α.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΜΕΚΑ, έτσι όπως έχει προκύψει από τις εκλογές της 10-5-2019, αποτελείται από τους εξής:

 

Πρόεδρος: Γεράσιμος Φιλιππάτος

Αντιπρόεδρος Α΄:  Αθανάσιος Τρίκας

Αντιπρόεδρος Β΄:  Φίλιππος Τρυποσκιάδης

Γενικός Γραμματέας:  Αντώνιος Σιδέρης

Ειδικός Γραμματέας:  Σταμάτης Αδαμόπουλος

Έφορος Δημοσίων Σχέσεων:  Ιωάννης Παρίσης

Ταμίας:  Απόστολος Καραβίδας

Slideshow

35,10,0,50,1
25,600,60,2,500,3000,25,100
90,150,1,50,12,30,50,2,70,12,2,50,0,1,1,1000
0,0,0,0,2,35,9,12,0,1,0,20,0,1
Απόστολος Καραβίδας
Απόστολος Καραβίδας
Γεράσιμος Φιλιππάτος
Γεράσιμος Φιλιππάτος
Σταμάτιος Αδαμόπουλος
Σταμάτιος Αδαμόπουλος
Αθανάσιος Τρίκας
Αθανάσιος Τρίκας
Φίλιππος Τρυποσκιάδης
Φίλιππος Τρυποσκιάδης
Αντώνιος Σιδέρης
Αντώνιος Σιδέρης
Ιωάννης Παρίσης
Ιωάννης Παρίσης

Αναζήτηση