Ιατρεία Καρδιακής Ανεπάρκειας

Εδώ και λίγα χρόνια έχει αρχίσει να λειτουργεί στην Ελλάδα ο θεσμός των Ιατρείων Καρδιακής Ανεπάρκειας.

Κατά κανόνα αυτά τα Ιατρεία υπάρχουν σε κάποια από τα μεγάλα δημόσια Νοσοκομεία.  Οι ασθενείς έρχονται στα Ιατρεία Καρδιακής Ανεπάρκειας έχοντας κλείσει προηγουμένως συγκεκριμένο ραντεβού και παρακολουθούνται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από τους ιατρούς της Καρδιολογικής Κλινικής που υπάρχει στο κάθε Νοσοκομείο.

 

 

 

 

 

 

Slideshow

35,10,0,50,1
25,600,60,2,500,3000,25,100
90,150,1,50,12,30,50,2,70,12,2,50,0,1,1,1000
0,0,0,0,2,35,9,12,0,1,0,20,0,1
Απόστολος Καραβίδας
Απόστολος Καραβίδας
Γεράσιμος Φιλιππάτος
Γεράσιμος Φιλιππάτος
Σταμάτιος Αδαμόπουλος
Σταμάτιος Αδαμόπουλος
Αθανάσιος Τρίκας
Αθανάσιος Τρίκας
Φίλιππος Τρυποσκιάδης
Φίλιππος Τρυποσκιάδης
Αντώνιος Σιδέρης
Αντώνιος Σιδέρης
Ιωάννης Παρίσης
Ιωάννης Παρίσης

Αναζήτηση