Παροχές 21ου Πανελ. Συνεδρίου Καρδ. Ανεπάρκειας στους Φοιτητές και στους Ειδικευόμενους Παθολογίας-Καρδιολογίας

Δείτε εδώ τις παροχές του 21ου Πανελληνίου Συνεδρίου Καρδιακής Ανεπάρκειας στους Φοιτητές Ιατρικής & Επιστημών Υγείας καθώς και στους Ειδικευόμενους Παθολογίας - Καρδιολογίας.

 

Slideshow

35,10,0,50,1
25,600,60,2,500,3000,25,100
90,150,1,50,12,30,50,2,70,12,2,50,0,1,1,1000
0,0,0,0,2,35,9,12,0,1,0,20,0,1
Απόστολος Καραβίδας
Απόστολος Καραβίδας
Γεράσιμος Φιλιππάτος
Γεράσιμος Φιλιππάτος
Σταμάτιος Αδαμόπουλος
Σταμάτιος Αδαμόπουλος
Αθανάσιος Τρίκας
Αθανάσιος Τρίκας
Φίλιππος Τρυποσκιάδης
Φίλιππος Τρυποσκιάδης
Αντώνιος Σιδέρης
Αντώνιος Σιδέρης
Ιωάννης Παρίσης
Ιωάννης Παρίσης

Αναζήτηση